Hecklösungen 
РЕШЕНИЈА ЗА ЗАДНИОТ ДЕЛ

Caddy фургон може да се натовари брзо и едноставно од сите страни.
Тоа го овозможуваат до двете широки лизгачки врати и различните решенија за задниот дел.

 Прикажување на илустрации:
Застаклени задни крилни врати (2⁄3 со 1⁄3)
Застаклена задна врата
Заден капак обложен со лим

Затвори