ДРУГИ БЕЗБЕДНОСНИ СИСТЕМИ

Електронска програма за стабилност
Електронската програма за стабилност спречува преслабото и пресилното управување во кривини, така што целно запира поединечни тркала¹..

Антиблокирачки систем (ABS)
Антиблокирачкиот систем го спречува блокирањето на тркалата и на тој начин ја одржува способноста за управување¹..

Систем за регулирање на пролизгувањето (ASR)
Системот за регулирање на пролизгувањето го спречува извртувањето на тркалата¹.

Систем за помош при сопирање
Серискиот систем за помош при сопирање препознава со колкава брзина се притиска педалот за сопирање. При рефлексно или вонредно сопирање побрзо се воспоставува.

¹ Во рамките на границите на системот.

Затвори