ПРИКЛУЧОЦИ ЗА НАПОЈУВАЊЕ

12-волтен приклучок за напојување во средишната конзола
Овој приклучок за напојување се наоѓа на лесно достапно место во предниот дел на средишната конзола. (илустрација)

12-волтен приклучок за напојување во преградата напред¹
За потрошувачите на струја, на пр. мобилни телефони или ноутбукс, во отворената преграда на инструментната табла е интегриран 12-волтен приклучок за напојување.

12-волтен приклучок за напојување во просторот за товарање¹
За преносливи кутии за ладење, уреди за полнење за навртувачот на батеријата и за други 12-волтни уреди, багажниот простор може да се опреми со 12-волтен приклучок за напојување.

¹ Посебна опрема по дополнителна цена.

Затвори