Електричниот пакет I¹ се состои од надворешни ретровизори што електрично се поставуваат и загреваат како и од електрични регулатори на прозорци. Конкретните контролни прекинувачи се интегрирани во вратата на возачот и совозачот. 

Електричниот пакет II² соодветствува на електричниот пакет I, но нуди дополнителна електрична функција на склопување на надворешните ретровизори.

¹ Сериска опрема кај Caravelle Comfortline и Highline. Посебна опрема по дополнителна цена за Caravelle Trendline.

² Посебна опрема по дополнителна цена за Caravelle Trendline, Comfortline и Highline.

Затвори