PARKPILOT

По желба, ParkPilot 1 акустично предупредува при паркирање за препознаените препреки напред и одзади, а растојанието до препреките го прикажува исто така и оптички на дисплејот².

 

¹ Во рамките на границите на системот.
² Во зависност од верзијата на радио системот.

КАМЕРА ЗА ПОМОШ ПРИ ВОЗЕЊЕ НАНАЗАД "REAR VIEW"

По желба, камерата за помош при возење наназад го олеснува паркирањето, така што на дисплејот на системот за радио или навигација илустрира ограничена слика на областа зад возилото. Дополнителни статички помошни линии го помагаат процесот на паркирање.

 

Посебна опрема по дополнителна цена за Caravelle Trendline, Comfortline и Highline.
¹ Во зависност од верзијата на радио системот.

Затвори