Порше Македонија ДООЕЛ

Генерален увозник за Volkswagen

PORSCHE MACEDONIA - VW & Audi Importer No. 430
Бул. Босна и Херцеговина ББ
1000 Скопје
МАКЕДОНИЈА

тел:      00 389 22 62 62 66
факс:    00 389 22 62 64 66
e-mail: office(kwfat)porsche.com(kwfdot)mk