Со Bulli се продолжи да се оди напред или можеби треба да се каже назад? Во една комплексна постапка (млазови вода) му беше отстранет лакот и - за да се избегне повторното `рѓосување - му беше нанесена подлога. Со голема радост и нетрпение се чекаа нарачаните лимени делови за да можеше да се започне со сечењето, заварувањето, полнењето, брусењето итн.

Затвори