T3 ("Bulli") Код: Tип 2 Tранспортер 3

Генерацијата на модел Т3 Transporter тип 2 претставена во 1979 се споредува со досега вообичаената конструкција на Буба на двата претходни модели во нов дизајн. Т3 е значајно поголем (60 mm поголемо растојание помеѓу тркалата) и поширок (125 mm). Во кабината на возачот и отворот за товарање има многу повеќе место. Подот на возилото е десет сантиметри подлабок, просторот за товарање соодветно понизок. Структурата на подот од почетокот е дизајнирана за погон на сите тркала и диференцијал на предната оска. Директното и лесно управување со запчаници претставува голем напредок. На местото на торзиски пружини сега однапред и одназад се фиксира со навртки. Напред водат триаголни попречни потпори, назад суспензија од една оска.

T3 завршува со тежок заден дел. Тежиштето на третата серија на производство сега се наоѓа пред геометриската средина. Тој може да се претвори со еден зафат: аголот на свртување се намалува за два на само 10,5 метри. Моторот е оној на претходниот модел (1,6 литри со 50 КС и 2,0 литри со 70 КС). Моторот со 1,6 литри е порамен, затоа што релевантно е само коленестото вратило за пропелерот на вентилаторот. Хидрокомпензаторите сега помагаат при управувањето на мотори со внатрешно согорување и ги штедат дотогаш строгите прописи за монтажа.

Варијанти на модел

Варијанти на модел/Година на производство : Мотор: Место за вградување на моторот: Погон: Растојание помеѓу тркалата (mm): Должина/ширина /висина (mm):
T3 1.6: 1979 – 1982
T3 2.0: 1979 – 1982
T3 1.9: 1982 – 1990
T3 2.1: 1984 – 1989
T3 1.6 D: 1981 – 1987
T3 1.6 TD: 1984 – 1992
T3 1.7 D: 1984 – 1989
1.6 + 2.0: Четири цилиндри, мотор со внатрешно согорување, разладување со воздух
1.9 + 2.1: Четири цилиндри, мотор со внатрешно согорување, разладување со вода
1.6 D + 1.7 D + 1.6 TD: Четири цилиндри, сериски, разладен со вода
назад, надолжно Заден дел 2.460
2.455 со погон на сите тркала (syncro)
4.570/184/195 (syncro 199)

Мотор:

T3 1.6: 1979 – 1982
T3 2.0: 1979 – 1982
T3 1.9: 1982 – 1990
T3 2.1: 1984 – 1989
T3 1.6 D: 1981 – 1987
T3 1.6 TD: 1984 – 1992
T3 1.7 D: 1984 – 1989
1.6 + 2.0: Четири цилиндри, мотор со внатрешно согорување, разладување со воздух
1.9 + 2.1: Четири цилиндри, мотор со внатрешно согорување, разладување со вода
1.6 D + 1.7 D + 1.6 TD: Четири цилиндри, сериски, разладен со вода

Место за вградување на моторот:

T3 1.6: 1979 – 1982
T3 2.0: 1979 – 1982
T3 1.9: 1982 – 1990
T3 2.1: 1984 – 1989
T3 1.6 D: 1981 – 1987
T3 1.6 TD: 1984 – 1992
T3 1.7 D: 1984 – 1989
назад, надолжно

Погон:

T3 1.6: 1979 – 1982
T3 2.0: 1979 – 1982
T3 1.9: 1982 – 1990
T3 2.1: 1984 – 1989
T3 1.6 D: 1981 – 1987
T3 1.6 TD: 1984 – 1992
T3 1.7 D: 1984 – 1989
Заден дел

Растојание помеѓу тркалата (mm):

T3 1.6: 1979 – 1982
T3 2.0: 1979 – 1982
T3 1.9: 1982 – 1990
T3 2.1: 1984 – 1989
T3 1.6 D: 1981 – 1987
T3 1.6 TD: 1984 – 1992
T3 1.7 D: 1984 – 1989
2.460
2.455 со погон на сите тркала (syncro)

Должина/ширина /висина (mm):

T3 1.6: 1979 – 1982
T3 2.0: 1979 – 1982
T3 1.9: 1982 – 1990
T3 2.1: 1984 – 1989
T3 1.6 D: 1981 – 1987
T3 1.6 TD: 1984 – 1992
T3 1.7 D: 1984 – 1989
4.570/184/195 (syncro 199)

Верзии на мотор

Тип: Зафатнина (cm3): Моќност (kW/PS - при min-1): Макс. вртежен момент (Nm - при min-1):
1.6 (1979 – 1982)    1.584 37/50/4.000 103/2.400

Зафатнина (cm3):

1.6 (1979 – 1982)    1.584

Моќност (kW/PS - при min-1):

1.6 (1979 – 1982)    37/50/4.000

Макс. вртежен момент (Nm - при min-1):

1.6 (1979 – 1982)    103/2.400
Typ: Зафатнина (cm3): Моќност (kW/PS - при min-1): Макс. вртежен момент (Nm - при min-1):
2.0 (1979 – 1982)    1.970 51/70/4.200 137/3.000

Зафатнина (cm3):

2.0 (1979 – 1982)    1.970

Моќност (kW/PS - при min-1):

2.0 (1979 – 1982)    51/70/4.200

Макс. вртежен момент (Nm - при min-1):

2.0 (1979 – 1982)    137/3.000
Тип: Зафатнина(cm3): Моќност (kW/PS - при min-1): Макс. вртежен момент (Nm - при min-1):
1.9 (1982 – 1990)    1.913 1982 – 1985: 44/60/3.700
1982 – 1990: 57/78/4.600
1986 – 1988: 54/73 / xx
1983 – 1985: 61/83/4.800
1983 – 1985: 66/90/4.600
1982 – 1985: 140/2.200
1982 – 1990: 150/2.600
1986 – 1988: 150/2.600
1983 – 1985: 139/2.800
1983 – 1985: 147/2.800

Зафатнина(cm3):

1.9 (1982 – 1990)    1.913

Моќност (kW/PS - при min-1):

1.9 (1982 – 1990)    1982 – 1985: 44/60/3.700
1982 – 1990: 57/78/4.600
1986 – 1988: 54/73 / xx
1983 – 1985: 61/83/4.800
1983 – 1985: 66/90/4.600

Макс. вртежен момент (Nm - при min-1):

1.9 (1982 – 1990)    1982 – 1985: 140/2.200
1982 – 1990: 150/2.600
1986 – 1988: 150/2.600
1983 – 1985: 139/2.800
1983 – 1985: 147/2.800
Тип: Зафатнина(cm3): Моќност(kW/PS - при min-1): Макс. вртежен момент (Nm - при min-1):
2.1 (1984 – 1989)    2.109 1984 – 1989: 82/112/4.800
1985 – 1990: 70/95/4.800 (Katalysator)
1986 – 1992: 64/87/ xx
1989 – 1992: 68/ 92/4.500
1984 – 1989: 174/2.800
1985 – 1990: 160/2.800 (Katalysator)
1987 – 1992: 160/2.800
1989 – 1992: 154/2.800

Зафатнина(cm3):

2.1 (1984 – 1989)    2.109

Моќност(kW/PS - при min-1):

2.1 (1984 – 1989)    1984 – 1989: 82/112/4.800
1985 – 1990: 70/95/4.800 (Katalysator)
1986 – 1992: 64/87/ xx
1989 – 1992: 68/ 92/4.500

Макс. вртежен момент (Nm - при min-1):

2.1 (1984 – 1989)    1984 – 1989: 174/2.800
1985 – 1990: 160/2.800 (Katalysator)
1987 – 1992: 160/2.800
1989 – 1992: 154/2.800
Тип: Зафатнина(cm3): Моќност (kW/PS - при min-1): Макс. вртежен момент (Nm - при min-1):
1.7 D (1984 – 1989) 1.715 42/57/4.500 103/2.800

Зафатнина(cm3):

1.7 D (1984 – 1989) 1.715

Моќност (kW/PS - при min-1):

1.7 D (1984 – 1989) 42/57/4.500

Макс. вртежен момент (Nm - при min-1):

1.7 D (1984 – 1989) 103/2.800
Тип: Зафатнина(cm3): Моќност (kW/PS - при min-1): Макс. вртежен момент (Nm - при min-1):
1.6 D (1981 – 1987) 1.588 37/50/4.200 103/2.000

Зафатнина(cm3):

1.6 D (1981 – 1987) 1.588

Моќност (kW/PS - при min-1):

1.6 D (1981 – 1987) 37/50/4.200

Макс. вртежен момент (Nm - при min-1):

1.6 D (1981 – 1987) 103/2.000
Тип: Зафатнина(cm3): Моќност(kW/PS - при min-1): Макс. вртежен момент(Nm - при min-1):
1.6 TD (1984 – 1992) 1.588 51/70/4.500 138/2.500

Зафатнина(cm3):

1.6 TD (1984 – 1992) 1.588

Моќност(kW/PS - при min-1):

1.6 TD (1984 – 1992) 51/70/4.500

Макс. вртежен момент(Nm - при min-1):

1.6 TD (1984 – 1992) 138/2.500

Нега на модел Избор на некои мерки за нега на модел.

1981

Значајна иновација е на пат: Transporter сега се испорачува со 1,6 литри дизел мотор со 50 КС (познат од Golf и Passat). За првпат во тип 2 вграден e сериски мотор со ладење на течности. Димензиите се складни со оние на мотор со внатрешно согорување, сепак тој е 100 kg потежок. Моторот на крај во тестирањето на флотата се става на проба. Споредено со силното ладење на воздухот, потрошувачката гориво се намалува за околу една третина. Поради корекциите Transporter и најштедлив. Нарачките за дизел веќе по кратко време се на 50 %. Caravelle сјае со нова опрема. Името, кое потсетува на авион, упатува на богато обложена клуб фотелја.

1982

По производството на 30 милиони мотори со разладување на воздухот, можностите за развој во сегментот на комерцијални возила се исцрпени. Сега се произведуваат во Јужна Америка, но со ново создадени мотори со разладување на воздухот, 1,9 литри со 60 односно 78 КС. Ладењето на воздухот сè уште воодушевува и денес, затоа што работи особено тивко и хармонично. Тие се 16 % поштедливи и нивниот вртежен момент е поголем. Греењето повеќе загрева со топлината од водата за ладење која циркулира. Сега се испорачува и менувач со пет степени. Преносите во оваа варијанта се тесно поврзани.

На предниот дел на возилото има втора решетка за ладење која надворешно претставува индикација за мотор со внатрешно согорување и разладување со вода и дизел.

1983

Моторот со 1,9 литри и внатрешно согорување и разладување со вода, сo зголемување на моќноста на 90 КС сега се добива и со уред за вбризгување (Digijet).

1985

Врвна карактеристика на програмата за опрема е верзијата на Caravelle Carat со шест седишта, со фелни од лесен метал со широки гуми, серво управувач, преден спојлер, задни двојни фарови, ниско поставено подвозје, поединечни седишта обложени со велур и многу повеќе. Зафатнината на рамниот мотор се проширува на 1,8 литри, моќноста се покачува на 68 КС. Нов меѓу моторите е продупчениот мотор со внатрешно согорување и разладување со вода со 1,2 литри, кој располага со катализатор и Digifant вбризгување над 90 КС - нерегулирано со Digijet вбризгување над 112 КС.

Во февруари на пазарот доаѓа новиот модел со ознака syncro. Со приклоплив погон на сите тркала овој Transporter и сите негови следни варијанти се нешто кое мора да се поседува.

Ознака на оваа изведба е перманентниот погон на сите тркала со Visco спојка. Сериски има пет степени, првата се пренесува екстремно брзо. Растојанието од подлогата изнесува 210 mm напред и 200 mm назад со гуми од 14 инчи. Тежината на празно возило кај syncro е поголема за 140 kg.

Со 16-инчната изведба syncro има предност меѓу offroad возилата. Фабриката создава пакет од B столб, измени на подвозјето и каросеријата, засилена техника на сопирање и погон и блокада на задната оска. Растојанието до подлогата се покачува на 235 mm. Куќиштата на тркалата се зголемени.

Крајната монтажа на Transporter со погон на сите тркала се врши во Грац во Steyr- Daimler-Puch. При воведувањето на пазарот, меѓу другото привлекува внимание поранешниот фабрички возач на Порше, Руди Линс. Во февруари за поддршка на фабриката тој со syncro го заобиколи светот за 51 ден.

1987

SDI дизел моторот се проширува на 1,7 литри и има само 57 КС.

1990

Фабриката во Хановер во 1990 година се приспособува на генерацијата на следниот модел Т4. Во Steyr-Daimler-Puch во Австрија поради напредната побарувачка syncro и "Last Limited Edition" се произведуваа до 1992 година.

Крајот

Во Јужна Африка Т6 се произведува како Bus исклучиво за африканскиот континент. Прозорците се зголемени. Фановите се заинтересираа која Audi претстави нова варијанта на мотор: во задниот дел на возилото беше поставен Audi мотор со пет цилиндри со до 2,6 литри зафатнина. За катализатор сепак нема место.

Во летото 2003 се произведе последниот Т3 модел.

Галерија на слики

Der Transporter Kastenwagen.

Der Caravelle.

Великодушно во шестата генерација.

Без разлика дали како Transporter за големи и тешки задачи, како Caravelle за највисоките барања во професионалниот превоз на лица, како Multivan со великодушна понуда за простор и флексибилно користење на истиот или како патнички автомобил California: T6 се претставува како многустран и најдобро одговара на различните побарувања во работата и во слободното време.

© Volkswagen акционерско друштво - Сликите кои ги прикажуваат моделите T1, T2, T3 и T4 се ставени на располагање со пријателска помош од Volkswagen AG за илустрациите на веб-страницата. Преземањето односно користењето на сликите не е одобрено.