Надоградба на возила Individuelle Lösungen.

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЈА ЗА НАДГРАДБА И ДОГРАДБА

Сеедно со која професија се занимавате или било какви посебни потреби имате: за Вашите индивидуални побарувања потребно Ви е возило, кое секојдневно совршено ќе Ве поддржува. Затоа, Volkswagen комерцијалните возила напорно работат заедно со производителите за надградба и доградба. Така тие можат во соодветна мерка да ги реализираат решенијата за возила: од возило со ладилник преку болнички возила па сè до возила без бариери за луѓе со посебни потреби. Со нашите возила речиси сè е можно.

БЕЗ ГРАНИЦИ, БЕЗ БАРИЕРИ, ИНДИВИДУАЛНОСТ

Ви даваме преглед на избраните производители за надградба и доградба.

БЕЗ ГРАНИЦИ, БЕЗ БАРИЕРИ, ИНДИВИДУАЛНОСТ

Ви даваме преглед на избраните производители за надградба и доградба.