Патар

ВОЗИЛАТА СО ПРИКОЛКА НА VOLKSWAGEN КОМЕРЦИЈАЛНИТЕ ВОЗИЛА ПРЕНЕСУВААТ ПЕРФОРМАНСИ СО ГОЛЕМИ ДИМЕНЗИИ: МНОГУ ТЕЖОК АПАРАТ, ПОВЕЌЕ ОПРЕМА, ПОВЕЌЕ ТОВАР.

 

 

TRANSPORTER ВОЗИЛА СО ПРИКОЛКА

ОПТИМАЛНО ПОДГОТВЕН ЗА СЕКОЈА РАБОТА

Transporter возилото со приколка пренесува перформанси со големи димензии: многу тежок апарат, повеќе опрема, повеќе товар,повеќе работна моќ. Модуларниот принцип овозможува перфектно прилагодување во врска со товарната површина, опремата и личните предмети на патниците. Transporter приколката достапна е со единечна и двојна кабина. Исто така се мисли на работење на неприцврстена основа: Подвозјето исто така е достапно со изведба за лоши патишта.

Showroom

CRAFTER ВОЗИЛО СО ПРИКОЛКА

ИЗДРЖЛИВ, АКО ДОЈДЕ ДО ТОА.

Crafter возилото со приколка со единечна или дупла кабина комбинира комфор со функционалност. Двојната кабина нуди место за седум лица. Werkzeug & Co. се сместува благодарејќи на врвната задна клупа на расклопување. Од 4,3 м2 па се до 9,2м2 товарна површина: Сè, што Вам Ви треба за градбата, ќе најдете на робусното место за приколка. Едно е сигурно кај Crafter возилата со приколка:односот на можниот претовар и подвижноста секогаш е оптимално ускладен.

Showroom