СИСТЕМ ЗА ПОМОШ ПРИ МЕНУВАЊЕ НА КОЛОВОЗНА ЛЕНТА "SIDE ASSIST"

Опционалниот систем за помош при менување на коловозната лента предупредува преку приказ во надворешниот ретровизор, кога при менувањето на коловозната  лента сензорот препознал возило што не се наоѓа во областа на видливост¹.

Посебна опрема по дополнителна цена за Multivan Trendline, Comfortline и Highline.
¹ Во рамките на границите на системот.

СИСТЕМ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ УМОР

Системот за препознавање умор, преку оптички и акустични сигнали препорачува пауза, доколку кај возачот се препознае начин на возење којшто упатува на умор¹.

Сериска опрема кај Multivan Comfortline и Highline. Посебна опрема по дополнителна цена за Multivan Trendline, само врска со мултифункционална реклама.
¹ Во рамките на границите на системот.

АВТОМАТСКО РЕГУЛИРАЊЕ НА РАСТОЈАНИЕТО ACC И "FRONT ASSIST"

Опционалното автоматско регулирање на растојанието ACC 1 автоматски ја прилагодува брзината за возилото што вози пред Вас и го одржува претходно зададеното растојание од страна на возачот. Притоа, не се пречекорува поставената брзина. Веќе го содржи и системот за набљудување на околината "Front Assist".

Со помош на радарскиот систем, опционалниот систем за набљудување на околината "Front Assist" со City-функцијата за вонредно сопирање 1/2 помага при препознаени критични ситуации на растојание, да се скрати патот на сопирање. Оптички и акустично, како и со притисок на сопирачките, го предупредува возачот во препознаени опасни ситуации.

 

Двата система се опционално достапни за Multivan Trendline, Comfortline и Highline.
¹ Во рамките на границите на системот.
² До 30 km/h.

Затвори