PARKPILOT

По желба, ParkPilot 1 акустично предупредува при паркирање за препознаените препреки напред и одзади, а растојанието до препреките го прикажува исто така и оптички на дисплејот².

Сериска опрема кај Multivan Highline
Посебна опрема за дополнителна цена за Multivan Trendline и Comfortline.
¹ Во рамките на границите на системот.
² Во зависност од верзијата на радио системот.

КАМЕРА ЗА ПОМОШ ПРИ ВОЗЕЊЕ НАНАЗАД "REAR VIEW"

По желба, камерата за помош при возење наназад го олеснува паркирањето, така што на дисплејот на системот за радио или навигација илустрира ограничена слика на областа зад возилото. Дополнителни статички помошни линии го помагаат процесот на паркирање.

 

Посебна опрема по дополнителна цена за Multivan Trendline, Comfortline и Highline.
¹ Во зависност од верзијата на радио системот.

Затвори