КОНФОРНИ СЕДИШТА СОПОТПИРАЧИ ЗА РБЕТЕН СТОЛБ

Високопоставените, ергономски седишта за возачот и совозачот се опремени со потпирач за рака и потпирач за рбетен столб. По желба, потпирачите за рбетен столб може електрично да се регулираат.

ВРТЕЊЕ НА ЕДИНЕЧНИТЕ СЕДИШТА ЗА 360 СТЕПЕНИ

За да заземете позиција спротивно од правецот на возење можете задното единечно седиште рачно да го свртите притоа без посебно да се поместувате. Двете единечни седишта се вртат за 360 степени во двата правци. 

Сериска опрема за Multivan Comfortline и Highline.
Посебна опрема за дополнителна цена за Multivan Trendline.
Внимавајте да не нарачате тројна клупа наместо две единечни седишта за Multivan Comfortline или Highline.
Во спротивно овие не се подвижни.

ТРОЈНА КОЖНА КЛУПА НА ЗАДНОТО СЕДИШТЕ

Во комбинација на седиштата со кожа"Nappa" 1 и Alcantara 2 површината на седиштето добива изразито контурирана површина за подобро странично држење.

1Средиштето на седиштето и внатрешните страни на перничиња се во кожа "Nappa".
2.   Средиштето на седиштето и внатрешните страни на перничиња се во Alcantara.
Сериска опрема за Multivan Highline.Посебна опрема за Multivan Comfortline.
Не е достапно за MultivanTrendline.

ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНА МАСА

По желба, оваа маса покрај рамната кружна површинануди многубројни прегради за мали и големи предмети за по пат. Доколку не ја употребувате, плотната на масата се врти 90 степени, се склопува,aногарките се собираат. Потоа повеќефункционалнатамаса која е на дополнителни средишни шини може да се турне помеѓу единечните седишта.

 

Посебна опрема со дополнителна цена за Multivan Comfortline и Highline.
Не е достапно за Multivan Trendline

СИСТЕМ НА ШИНИ

Просторот за патниците и за багажот можете да го уредите според вашите потреби на 5,8 м2 (кај возила со кратко меѓуосовинско растојание) односно 6,7м2 (кај возила со долгомеѓуосовинскорастојание1), бидејќи серискиот, интелигентен систем на шини овозможува удобно и скоро континуирано движење на тројната задна клупа и единечните седишта.

Лесното отстранување на капакот на шините го олеснува поставувањето и отстранувањето на тројната клупа и на единечните седишта.
1. Достапно е само за Multivan Comfortlineсо долго меѓуосовинско растојание.
2. Единечните седишта се сериска опрема за дополнителна цена на Multivan Comfortline и Highline.
Посебна опрема за дополнителна цена за MultivanTrendline.

ТРЕТО СЕДИШТЕ СО ИНТЕГРИРАНО ДЕТСКО СЕДИШТЕ

Ова опционално единечно седиште со потпирач за рака дозволува брзо и удобно од едно полновредно седиште за возрасни со триетапен заштитен појасбрзо и удобно да се преправи во седиште за деца и да се врти по желба.

Посебна опрема за дополнителна цена за Multivan Trendline,  Comfortline и Highline.

Затвори