СИСТЕМ ЗА ПОМОШ ПРИ МЕНУВАЊЕ НА КОЛОВОЗНА ЛЕНТА "SIDE ASSIST"

Системот за помош при менување на коловозна лента којшто можете да го добиете по желба предупредува преку индикатор во надворешниот ретровизор, доколку при менување на коловозна лента возило кое е препознаено од сензорите не се наоѓа во видливото подрачје¹.

 

Дополнителната опрема се доплаќа..
¹ Во рамките на границите на системот.

СИСТЕМ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА УМОР

Системот за препознавање на умор којшто може да се добие по желба, преку оптички и акустични сигнали препорачува пауза доколку кај возачот препознае начин на возење, којшто е резултат на умор¹.

 

Дополнителната опрема се доплаќа.
¹ Во рамките на границите на системот.

УРЕД ЗА АВТОМАТСКО РЕГУЛИРАЊЕ НА РАСТОЈАНИЕТО ACC И "FRONT ASSIST"

Опционалниот уред за автоматско регулирање на ратојанието ACC 1 автоматски ја прилагодува брзината на возилото коешто вози пред Вас и притоа сопира на растојането коешто е зададено од возачот. Поставената брзина притоа не се надминува. Веќе го содржи системот за набљудување на околината "Front Assist".

Систем за набљудување на околината "Front Assist" со City-функција за вонредно сопирање 1/2

Опционалниот систем за набљудување на околината со помош на радарскиот систем при препознаени критични ситуации на растојание ја крати патеката на сопирање. Во препознаени ситуации на опасност го предупредува возачот оптички и акустично, како и со притисок врз сопирачките.

 

Двaта системи се дополнителна опрема и се доплаќаат.
1 Во рамките на границите на системот.
2 До 30 km/h.

Затвори