PARKPILOT

Опционалниот ParkPilot при паркирање акустично предупредува од препознаени пречки напред и позади¹ и растојанието до пречките го прикажува оптички на дисплејот².  

Дополнителната опрема се доплаќа.
¹ Во рамките на границите на системот.
² Зависно од верзијата на радио-системот.

КАМЕРА ЗА ПОМОШ ПРИ ВОЗЕЊЕ НАНАЗАД "REAR VIEW"

Опционалната камера за помош при возење наназад "Rear View" го олеснува паркирањето, со тоа што прикажува ограничена слика од подрачјето зад возилото на дисплејот на радио-системот¹ или навигацискиот систем. Дополнителните помошни линии го помагаат процесот на паркирање.

 

Дополнителната опрема се доплаќа.
¹ Зависно од верзијата на радио-системот.

Затвори