ОПРЕМИ ЗА ПРИКОЛКА

Во зависност од моторот можат да се влече товар до околу 2,5 тони. Цврстата опрема за приколка којашто можете опционално да ја добиете (без илустрација) располага со функција за стабилизирање на композицијата на електронска програма за стабилизирање.

Исто така опционално се добива опрема за приколка којашто може да се извади. Таа се користи флексибилно и се монтира брзо и едноставно по потреба. Во рамките на електронската програма за стабилизирање, опремата за приколка располага со функција за стабилизирање на композицијата. Против кражба е обезбедена со брава.

Затвори