4 ПОВРШИНИ ЗА ТОВАРЕЊЕ, 2 КАБИНИ. 2 МЕЃУОСОВИНСКИ РАСТОЈАНИJА.

Камионот со приколка Transporter за секој профил на побарувачки ја нуди точната варијанта. Од единечна кабина со кратко меѓуосовинско растојание и 4,9 m² површина за товарење, двојна кабина со големо меѓуосовинско растојание и 4,2 m² површина за товарење до камион со приколка за ниско товарење со единечна кабина, големо растојание меѓу осовините и 5,2 m² површина за товарење.

Затвори