VW TRANSPORTER КАРАВАН VOLKSWAGEN CAR-NET

Car-Net Guide & Inform¹ - тоа се мобилни онлајн услуги, коишто со актуелни информации од интернет Ве водат околу застој или наоѓаат за Вас бензински станици, места за паркирање и многу повеќе. Достапни се следните услуги: пораки, Мои посебни цели, онлајн вчитување на цел, онлајн пребарување на посебна цел, онлајн сообраќајни информации, бензински станици, места за паркирање, време.

Со Car-Net App-Connect² избраната апликација на паметниот телефон можете да ја надгледувате преку USB- интерфејс на дисплејот на радио или навигацискиот систем и да ја користите за време на возењето. Достапни се следните апликации: Shared Audio, My Guide, Call & Remind, Drive & Track. Дополнително има други апликации од партнерите за соработка.

-> Mehr über Car-Net

-> Zum Car-Net Kundenportal

¹ Се добива само заедно со системот за навигација "Discover Media". За користење после четвртата година се наплаќа. За интернет врска е потребен мобилен WLAN рутер во сопственост на клиентот (на пр. паметен телефон со HotSpot- функција) или соодветен USB- мобилен стик (на пр. Volkswagen CarStick) заедно со SIM- картичка со тарифа на податоци во сопственост на клиентот.

 

² Се добива само заедно со радио-системот " Composition Media" и навигацискиот систем "Discover Media". За користење на Car-Net App-Connect е потребно еднократно плаќање. Повеќе за тоа ќе дознаете кај Вашиот партнер на Volkswagen Комерцијални возила. Car-Net App-Connect е компатибилна со технологијата MirrorLink™, CarPlay™ и Android Auto™. Ве молиме проверете, дали Вашиот краен уред е компатибилен со Car-Net App-Connect. Користењето на Car-Net App-Connect се врши исклучиво преку Вашиот мобилен телефон. Ве молиме почитувајте ги условите од договорот за податочна и интернет врска.

Затвори