Инфоматеријал и цена Во PDF Format

ПРОСПЕКТИ ФУРГОН

CADDY ФУРГОН

Ја совладува речиси секоја задача.

TRANSPORTER ФУРГОН

Еден како никој друг.

CRAFTER ФУРГОН

Конструиран за најтешките задачи.

ПРОСПЕКТИ КОМБИ

CADDY КОМБИ

Професионалец во сите области.

TRANSPORTER КОМБИ

Убедува во секојдневното работење.

CRAFTER КОМБИ

Оној, што е постојано во движење.

ПРОСПЕКТИ ПИК-АП & ПАТАР

AMAROK

Ја совладува секоја авантура.

TRANSPORTER ПАТАР

Оптимално подготвен за секоја работа.

CRAFTER ПАТАР

Може да поднесе сè што му претстои.

ПРОСПЕКТИ ШАСИЈА

TRANSPORTER ШАСИЈА

На него може да се доградува.

CRAFTER ШАСИЈА

Совршен за различни доградби.

ПРОСПЕКТИ ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА

CADDY

Омилен во својата класа.

MULTIVAN

Величествен во шестата генерација.

CARAVELLE

Совршениот Shuttle.